Y Datblygiad Arfaethedig

Cyflwyniad

Bydd y datblygiad arfaethedig gwerth miliynau o bunnoedd yn darparu cyfleuster hamdden modern wedi’i adnewyddu ar gyfer y gymuned leol, gan helpu i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

Bydd y cyfleusterau newydd arfaethedig yn cynnwys:

 • Chwarae Antur i Blant
 • Ystafell Ffitrwydd Estynedig
 • Stiwdio Ymarfer â Chymorth Pŵer
 • Stiwdio Sbin
 • Ystafell Newid Ffitrwydd
 • Stiwdio/Ystafell Gymunedol
 • Pentref Newid ar gyfer y pwll
 • Cyfleusterau Newid Awyr Agored
 • Caffi
 • Derbynfa Newydd
 • Oriel ar gyfer y pwll
 • Parc Sglefrio Newydd
 • Mannau parcio ychwanegol
 • Adnewyddu goleuadau’r pwll

Mae’r datblygiad hwn yn dilyn cwblhad prosiect llwyddiannus yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy, a gwblhawyd yn 2019.  Mae aelodau etholedig Cyngor Sir Fynwy wedi datgan eu hymrwymiad i fuddsoddi mewn cyfleusterau hamdden ar draws ein sir a’u datblygu er mwyn cefnogi iechyd a lles ein dinasyddion.  Bydd y buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau Hamdden yn cael effaith sylweddol ar les nid yn unig yn awr, ond ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Cynlluniau

Gellir gweld gwahanol gynlluniau a delweddau ar gyfer y datblygiad arfaethedig drwy glicio ar y dolenni isod.

Cynlluniau Datblygu

Llawr gwaelod - golygfa o’r awyr
Llawr cyntaf - golygfa o’r awyr
Cynllun Campfa
Cynlluniau Chwarae Meddal

Argraffiadau’r Arlunydd

Ystafell Sbin
Chwarae Meddal a Chaffi
Y Gampfa
Stiwdio
Derbynfa
Chwarae Meddal

Lluniadau Technegol

Cynllun y Llawr Gwaelod
Cynllun y Llawr Cyntaf
GA Adran 1
GA Adran 2

Datblygiad Trefynwy

Yn 2019 aeth Canolfan Hamdden Trefynwy drwy drawsnewid gwerth miliynau o bunnoedd ac mae’r fideo a’r oriel hon yn rhoi syniad o ansawdd ac ystod y cyfleusterau a gynigir ar gyfer Cil-y-coed.

ORIEL LUNIAU CYN/AR ÔL

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google