Cyflwyniad

Bydd y bwriad i adnewyddu Canolfan Hamdden y Fenni yn creu canolfan les dros y llawr cyntaf er mwyn creu cyfleusterau hamdden modern i’r gymuned leol gan helpu i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

Bydd y cyfleusterau newydd arfaethedig yn cynnwys:

  • Ystafell Ffitrwydd Estynedig
  • Stiwdio Ymarfer Grŵp Pwrpasol
  • Stiwdio Sbin
  • Cyfleusterau Newid Ffitrwydd Newydd
  • Cynnig Gwerthu Coffi Llawr Gwaelod

Mae’r datblygiad hwn yn dilyn cwblhad prosiect llwyddiannus yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy, a gwblhawyd yn 2019. Mae aelodau etholedig Cyngor Sir Fynwy wedi datgan eu hymrwymiad i fuddsoddi mewn cyfleusterau hamdden ar draws ein sir a’u datblygu er mwyn cefnogi iechyd a lles ein dinasyddion. Bydd y buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau Hamdden yn cael effaith sylweddol ar les nid yn unig yn awr, ond ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Cynlluniau

Gellir gweld gwahanol gynlluniau a delweddau ar gyfer y datblygiad arfaethedig drwy glicio ar y dolenni isod.

Argraffiadau’r Arlunydd

Ystafell Sbin
Y Gampfa
Stiwdio

Cynlluniau Datblygu

Cynllun llawr 1af
cynllun llawr campfa
ORIEL LUNIAU CYN/AR ÔL

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google