Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r gwaith ail-ddatblygu i fod i ddechrau?

Yn dibynnu ar gymeradwyaeth y cyngor. Amcangyfrifwn y gwaith i ddechrau ar 31ain Gorffennaf 2021.

Pryd fydd yr holl gyfleusterau’n ailagor?

Yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol a roddwyd i ni gan y contractwyr, rydym yn obeithiol, os bydd y gwaith yn dechrau ym mis Awst 2021, y byddem yn edrych o bosib ar ail-agor yn llawn ym mis Medi 2021.

Beth ydych chi’n ei wneud i Ganolfan Hamdden y Fenni yn ystod y gwaith adnewyddu?

Yn seiliedig ar y cynigion presennol, bydd adnewyddu Canolfan Hamdden y Fenni yn creu canolfan les dros y llawr cyntaf er mwyn creu cyfleusterau hamdden modern i’r gymuned leol gan helpu i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

Bydd y cyfleusterau newydd arfaethedig yn cynnwys:

 • Ystafell Ffitrwydd Estynedig gydag offer newydd
 • Stiwdio Ymarfer Grŵp Pwrpasol
 • Stiwdio Sbin
 • Cyfleusterau Newid Ffitrwydd Newydd gyda newid hygyrch pwrpasol
 • Cynnig Gwerthu Coffi Llawr Gwaelod
A fydd y ganolfan hamdden yn aros ar agor yn ystod y gwaith adnewyddu?

Bydd MonLife yn ysgrifennu at bawb yr effeithir arnynt, gan nodi’r broses a chynnig opsiynau amgen lle y bo’n bosibl ar ôl iddynt gael eu hasesu a’u cytuno.

Ble gallaf ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw a drefnwyd?

Byddwn yn cyfathrebu’n rheolaidd mewn perthynas â’r gwaith drwy nifer o sianeli gan gynnwys:

 • Y wefan hon monlifeleisuredevelopment.co.uk
 • Negeseuon e-bost drwy gylchlythyr, cofrestrwch drwy ein gwefan bwrpasol.
 • Sianeli cyfryngau cymdeithasol MonLife.
 • Cyswllt drwy MonLife a gwefan Cyngor Sir Fynwy.
 • Trwy sganio codau QR sy’n cael eu harddangos yn ein Canolfannau Hamdden
 • Postio allan i aelodau MonLife
A fydd y ganolfan hamdden newydd yn addas i rywun sydd ag anabledd?

Bydd y ganolfan hamdden yn cydymffurfio’n llawn â Deddf Cydraddoldeb 2010

Bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys:

 • Offer campfa hygyrch.
 • Stiwdios agored gyda mynediad hawdd.

.    Cyfleusterau newid hygyrch

 • Drysau awtomatig
A fydd cyfleuster dros dro yn cael ei ddarparu drwy gydol y cyfnod cau?

Mae MonLife yn parhau i archwilio’r holl gyfleoedd posibl, i fod yn barod ar gyfer y cyfnod pan fydd y Ganolfan Hamdden yn cau’n rhannol. Cyn gynted ag y bydd unrhyw benderfyniad wedi’i wneud, byddwn yn diweddaru’r wefan ac yn rhoi gwybod i bob defnyddiwr.

Sut olwg fydd ar gynllun y gampfa a faint o ddarnau o offer fydd yna?

Mae MonLife yn dal i archwilio opsiynau o ran cynllun y gampfa a’i chyfarpar. Unwaith y bydd y manylion hyn wedi’u cwblhau byddwn yn diweddaru’r wefan ac yn rhoi gwybod i bob defnyddiwr.

Bydd y cwestiynau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ond os oes gennych gwestiwn penodol sydd heb ei nodi yna cysylltwch â ni ar monlifeprojects@monmouthshire.gov.uk

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google