Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r gwaith adnewyddu i fod i ddechrau?

Disgwylir i’r gwaith ddechrau wythnos y 25ain Hydref 2021.

Pryd fydd y pwll nofio yn ailagor?

Yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol a roddwyd inni gan y contractwyr rydym yn obeithiol y byddwn yn edrych ar ailagor yn llawn ar ddydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022

Beth ydych chi’n ei wneud i Ganolfan Hamdden Cas-gwent yn ystod yr adnewyddiad?

Bydd Cam 1 yr adnewyddiad yn cynnwys y canlynol:

  • Ail-addurno neuadd y pwll
  • Uwchraddio i’r gwydro yn yr ardal wylio
  • Amnewid y nenfwd yn llawn
  • Uwchraddio i oleuadau deuodau allyrru golau (LED) (* gweler y wybodaeth isod ar y Rhaglen Re:Fit)
  • Gosod Unedau Trin Aer newydd
A fydd gweddill y ganolfan hamdden yn aros ar agor yn ystod yr adnewyddiad?

Bydd. Bydd gweddill y ganolfan hamdden yn aros ar agor yn ystod Gam 1 yr adnewyddiad.

Ble alla i ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw a drefnwyd?

Byddwn yn darparu gohebiaeth reolaidd mewn perthynas â’r gwaith trwy nifer o sianeli gan gynnwys:

  • Y wefan honhttps://monlifeleisuredevelopment.co.uk/cy/home-cymraeg/
  • E-byst trwy gylchlythyr, cofrestrwch trwy ein gwefan bwrpasol.
  • Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol MonLife.
  • Dolen trwy wefan Cyngor Sir MonLife a Sir Fynwy.
  • Trwy sganio codau QR sy’n cael eu harddangos yn ein Canolfannau Hamdden
Hysbysiadau aelodau MonLife
A fydd unrhyw effaith ar y rhaglen Dysgu Nofio?

Bydd. Yn anffodus, oherwydd natur yr adnewyddiad, rydym yn cau’r pwll yn llwyr trwy gydol y gwaith. Cysylltir yn uniongyrchol ag unrhyw un y mae hyn yn effeithio arno trwy e-bost.

A fydd cau’r pwll yn effeithio ar fy aelodaeth?

Yn anffodus, oherwydd natur yr adnewyddiad, rydym yn cau’r pwll yn llwyr trwy gydol y gwaith. Felly, bydd hyn yn cael effaith ar rai aelodau. Bydd aelod o’n tîm gwerthu ac aelodaeth yn cysylltu â phob aelod blynyddol a debyd uniongyrchol yn fuan iawn.

A fydd Gemau Sir Fynwy (TMG) yn dal i redeg yn Hanner Tymor Hydref?
Bydd. Bydd TMG yn dal i redeg yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent trwy gydol hanner tymor mis Hydref er na fydd nofio yn rhan o’r rhaglen ddyddiol oherwydd cau’r pwll.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google